Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Γενικά      
        
  Η ιστοσελίδα www.xtremegreece.gr  είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατήσεων πλατφόρμα (e-services) και διαδικτυακό τουριστικό γραφείο με αριθμό ΜΗ.Τ.Ε.: 1246Ε70000055101 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 153544814000, αδειοδοτημένη απο το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού, μέσω της οποίας οι Συνεργάτες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, μπορούν να προωθούν και να πωλούν αθλητικές δραστηριότητες, συναφείς υπηρεσίες, ταξίδια και καταλύματα (ξενοδοχείο, κάμπινγκ, μοτέλ, κατάλυμα glambing, ιδιοκτήτη καταλύματος βραχυχρόνιας μίσθωσης) και οι επισκέπτες  χρήστες της πλατφόρμας ( Πελάτες) να κάνουν online κράτηση για τις εν λόγω δραστηριότητες και καταλύματα. Οι Συνεργάτες, πάροχοι,ξενοδόχοι και ιδιοκτήτες καταλυμάτων, ασχολούνται με την παροχή αθλητικών δραστηριοτήτων, συναφών υπηρεσιών και καταλύματα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα και οι Συνεργάτες είναι εντελώς ανεξάρτητοι (ελεύθεροι) επαγγελματίες και δεν συνδέονται μεταξύ τους με καμία απολύτως εξαρτημένη σχέση εργασίας. Η  ηλεκτρονική πλατφόρμα Xtremegreece.gr ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ του Συνεργάτη και των τελικών χρηστών (Πελάτες), δεν αποτελεί  και σε καμία περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί ως συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του Συνεργάτη και των χρηστών της πλατφόρμας, δηλ. η κράτηση στην πλατφόρμα ισοδυναμεί με απευθείας κράτηση στον Συνεργάτη. 

                    Οι υπηρεσίες που παρέχει η ιστοσελίδα Xtremegreece.gr μέσω της πλατφόρμας, είναι οι εξής:
- αναφορά στην πλατφόρμα όλων ή μέρους των δραστηριοτήτων ή των καταλυμάτων του Συνεργάτη (οι "Δραστηριότητες/καταλύματα"), χρησιμοποιώντας πληροφορίες που παρέχονται από τον Συνεργάτη.

-  οι χρήστες στέλνουν αιτήσεις κράτησης  για τις ως άνω δραστηριότητες του Συνεργάτη.

- επιτρέπει  την πραγματοποίηση πληρωμών από τον Πελάτη προς τον Συνεργάτη.

                    Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικής πλατφόρμας με το εμπορικό σήμα Xtremegreece το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.xtremegreece.gr. Κάθε τελικός χρήστης που εισέρχεται, πλοηγείται ή/και συναλλάσσεται ή/και κάνει χρήση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης" αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή πραγματοποιεί και παραγγελία/κράτηση υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

                    Οι κάτωθι όροι καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τη χρήση της  ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και την κράτηση των Δραστηριοτήτων/καταλυμάτων στην πλατφόρμα από τους Χρήστες και σε καμία περίπτωση δεν ισχύει για την εκτέλεση των εν λόγω Δραστηριοτήτων/καταλυμάτων και υπηρεσιών από τους Συνεργάτες. 

                    Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ενός Χρήστη με μία από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο παρόν, να αναστείλει ή να αποκλείσει τον Χρήστη από την χρήση της Υπηρεσίας. Τέτοιες δυνατότητες δεν θίγουν τα ενδεχόμενα ένδικα μέσα της εταιρείας έναντι αυτού του Χρήστη.

                    Η  xtremegreece διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους τελικούς χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες της παρούσας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι συμβάσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

 

 1. Πρόσβαση τελικού χρήστη στις υπηρεσίες και ταυτοποίηση

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο και να γνωρίζουν πώς να χειρίζονται αποτελεσματικά τον εξοπλισμό τους αλλά  πώς και να πλοηγούνται στο διαδίκτυο. Παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη σύνδεσή τους στο διαδίκτυο και την πλοήγηση στην ιστοσελίδα www.xtremegreece.gr καθώς και την χρήση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Οι χρήστες που επιθυμούν να κάνουν κράτηση για μια Δραστηριότητα/κατάλυμα πρέπει να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό χρήστη ή να συνδεθούν στο λογαριασμό τους εάν έχουν ήδη δημιουργηθεί. Η πρόσβαση στο λογαριασμό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης.

Οι χρήστες θα παρέχουν ακριβείς πληροφορίες κατά την εγγραφή τους στον ιστότοπο.

Οι χρήστες ενημερώνουν επίσης αυτές τις πληροφορίες σε περίπτωση αλλαγών.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των στοιχείων σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασης του χρήστη.

Συγκεκριμένα, οι Χρήστες είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης και ασφάλειας που απαιτούνται για την προστασία του κωδικού πρόσβασης.

Οι χρήστες πρέπει να κάνουν αμέσως όλα τα απαραίτητα βήματα εάν αποκαλυφθεί ο κωδικός τους και / ή σε περιπτώσεις δόλιας χρήσης τους. Ειδικότερα, οι χρήστες πρέπει να αλλάξουν αμέσως τον κωδικό πρόσβασής τους.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση των στοιχείων σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασης του χρήστη. Όλη η πρόσβαση σε έναν λογαριασμό χρήστη που χρησιμοποιεί το προαναφερόμενο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης θεωρείται αναμφισβήτητα ότι έχει εκτελεστεί από τον Χρήστη, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή λειτουργία που πραγματοποιείται στο λογαριασμό χρήστη μετά την καταχώριση του εν λόγω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

 

 1. Διαδικασία Κρατήσεων – Πληρωμές – Παραστατικά.

                    Ο  χρήστης των υπηρεσιών και υποψήφιος πελάτης επισκέπτεται την ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα xtremegreece.gr , συνδέεται στο λογαριασμό του με το απαραίτητο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και επιλέγει κάποια από τις παρατιθέμενες δραστηριότητες/καταλύματα. Επιλέγει είδος δραστηριότητας/κατάλυμα, τοποθεσία εκτέλεσης δραστηριότητας ή τοποθεσία καταλύματος, άτομα που θα συμμετέχουν και ημερομηνία - ώρα. Εν συνεχεία και αφού επιλέξει τα παραπάνω, ταυτόχρονα,  η πλατφόρμα ενημερώνει τον πελάτη για το συνολικό κόστος της δραστηριότητας/καταλύματος συμπεριλαμβανομένων φόρων και τελών. Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι σύμφωνος και για να γίνει η κράτηση, ο πελάτης καταβάλλει είτε με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, είτε μέσω Paypal το συνολικό ποσό για την ως άνω δραστηριότητας/καταλυματος. Ο πελάτης βαρύνεται επιπλέον και για έξοδα ή προμήθειες πληρωμής κλπ. Τα χρήματα αυτά ο αφενός συμβαλλόμενος δεν τα εισπράττει στο όνομά του αλλά στο όνομα και για λογαριασμό του Συνεργάτη, ο οποίος τον έχει εξουσιοδοτήσει ως δεκτικό καταβολής. Η πλατφόρμα αποστέλλει μετά την πληρωμή αποδεικτικό προ-κράτησης στον Πελάτη και στη συνέχεια συνεννοείται με τον αντίστοιχο Συνεργάτη για την διαθεσιμότητα και τις τελικές λεπτομέρειες επιβεβαίωσης της κράτησης οπότε και στη συνέχεια η πλατφόρμα αποστέλλει στον πελάτη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο οριστική επιβεβαίωση της κράτησης.  Αν για τον οποιονδήποτε λόγο η συγκεκριμένη δραστηριότητα/κατάλυμα δεν είναι διαθέσιμη,  η πλατφόρμα δύναται είτε να προτείνει στον πελάτη άλλη παρεμφερή δραστηριότητα/κατάλυμα ή να ακυρώσει την προ-κράτηση.

                    Ύστερα από τα ανωτέρω,  το περισσότερο 15 ημέρες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία εκτέλεσης της δραστηριότητας ή της διανυκτέρευσης, η πλατφόρμα ενημερώνει τον πελάτη για τα στοιχεία επικοινωνίας του Συνεργάτη, και την ακριβή τοποθεσία εκτέλεσης της δραστηριότητας ή την τοποθεσία του καταλύματος, οπότε ο πελάτης έρχεται σε επικοινωνία με τον Συνεργάτη και καθορίζουν τις τελικές λεπτομέρειες για την υλοποίηση της δραστηριότητας ή της διανυκτέρευσης.  Ευθύνη του Συνεργάτη είναι να εκδίδεται το αντίστοιχο παραστατικό τιμολόγιο/απόδειξη  παροχής υπηρεσιών προς τον εκάστοτε  πελάτη για το συνολικό ποσό που κατέβαλε αυτός και να το παραδίδει στον πελάτη, διαδικασία με την οποία δεν έχει καμία συμμετοχή η ιστοσελίδα www.xtremegreece.gr και η πλατφόρμα.

 

 1. Υποχρεώσεις των χρηστών της πλατφόρμας

                    Οι Χρήστες θα χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο και την Υπηρεσία με σεβασμό των δικαιωμάτων τρίτων και με σεβασμό όσον αφορά τα δικαιώματα των Συνεργατών, της ιστοσελίδας και της πλατφόρμας.

Οι χρήστες πρέπει, κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα και τη χρήση της Υπηρεσίας, να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ειδικότερα, οι Χρήστες πρέπει:

 • να μην χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα ή την Υπηρεσία για να λάβουν υπηρεσίες που παραβιάζουν τους ισχύοντες κανονισμούς.
 • να μην συκοφαντούν, να προσβάλλουν ή να δυσφημούν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 • να μην δημιουργούνται λογαριασμοί χρηστών με φανταστικές ταυτότητες, να μην παραποιούν τη δική τους ταυτότητα.
 • να μην βλάπτουν άλλους χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή την Υπηρεσία και, ειδικότερα, να μην κλέβουν την ταυτότητα ενός τρίτου και να μην χρησιμοποιούν γενικότερα τα δεδομένα τρίτων.
 • να μην χρησιμοποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν αποκτηθεί μέσω της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας για τη διάδοση μη ζητηθέντων ή μη εξουσιοδοτημένων μηνυμάτων, ανεξάρτητα από τη μορφή επικοινωνίας ή προσέλκυσης.
 • να μην χρησιμοποιούν τις πληροφορίες επαφής που έχουν ληφθεί μέσω της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας για τη διάδοση ιών υπολογιστών ή παρόμοιων απειλών.
 • να μην βλάψουν τη φήμη των συνεργατών ή της ιστοσελίδας ή την εικόνα της επωνυμίας της xtremegreece.
 • να μην διαταράξουν ή να επιτρέψουν διακοπή στην Ιστοσελίδα.
 • να μην βλάψουν ή να επιχειρήσουν να βλάψουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν ή περισσότερους από τους συμβαλλόμενους ή συνεργάτες της πλατφόρμας και συγκεκριμένα από την εταιρεία φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένης της μη εξαντλητικής έκθεσης του ιστοτόπου σε ιό, δημιουργώντας κορεσμό, πλημμυρίζοντας τον διακομιστή ή κορεσμό του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων με ηλεκτρονικά μηνύματα.
 • να μην προσπελάσουν ή να επιχειρήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για Χρήστες ή να εισάγουν ή να επιχειρήσουν να εισάγουν οποιοδήποτε μέρος του διακομιστή που φιλοξενεί τον Ιστότοπο, σε έναν ιδιωτικό Χώρο Χρήστη ή / και να αποκτήσουν πρόσβαση ή να επιχειρήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλα ή μέρος των δεδομένων που δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση.
 • να μην ανιχνεύσουν, να ανιχνεύσουν ή να δοκιμάσουν την ευπάθεια ενός συστήματος ή δικτύου ή να παραβιάσουν τα μέτρα ασφάλειας ή ελέγχου ταυτότητας του Δικτυακού Τόπου ή του συνόλου ή μέρους του ή να επιχειρήσουν την παράνομη πρόσβαση στα δίκτυα και τα συστήματα που συνδέονται με την Ιστοσελίδα.
 • να μην ανεβάζουν στην Ιστοσελίδα, να εμφανίζουν ή να στέλνουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ​​οποιοδήποτε στοιχείο που περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κωδικούς, αρχεία ή προγράμματα υπολογιστών σχεδιασμένα για ή με αποτέλεσμα να διακόπτουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργικότητα σε οποιοδήποτε λογισμικό ή υλικό υπολογιστή ή οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.

 

                Όσον αφορά την κράτηση και την εκτέλεση δραστηριοτήτων, οι πελάτες και οι συμμετέχοντες, οφείλουν:

 • να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, κατά περίπτωση, που αναφέρονται στην περιγραφή της δραστηριότητας ( καλή υγεία και φυσική κατάσταση, πιστοποιητικό, επίπεδο πρακτικής άσκησης, άδεια κ.λπ.) πριν από την κράτηση μιας δραστηριότητας. Διαφορετικά ο Συνεργάτης μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση του Πελάτη ή του Συμμετέχοντα στη Δραστηριότητα χωρίς επιστροφή χρημάτων.
 • να διασφαλίζουν την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται για την κράτηση δραστηριότητας/καταλύματος με τον συνεργάτη. Διαφορετικά, ο Συνεργάτης μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση στη Δραστηριότητα/κατάλυμα.
 • να συμμορφώνονται αυστηρά με τις οδηγίες και τους κανόνες του Συνεργάτη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκτέλεση της Δραστηριότητας/καταλύματος ιδίως με όλους τους κανόνες και οδηγίες που εξασφαλίζουν ότι η Δραστηριότητα διεξάγεται υπό άκρως ασφαλείς συνθήκες.
 • να φτάνουν στον προβλεπόμενο χώρο εγκαίρως σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην κράτηση. Για τις δραστηριότητες, η καθυστέρηση άνω των 15 λεπτών μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της κράτησης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Συνεργάτη για την εν λόγω Δραστηριότητα και αναφέρεται στην κράτηση.
 • τα αιτήματα κρατήσεων πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 1 ημέρα πριν την ημερομηνία της δραστηριότητας ή της διαμονής. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει περίπτωση το αίτημα κράτησης να μην γίνει δεκτό.

                Διευκρινίζεται ότι οι δραστηριότητες που εκτελούνται εκτός ή δίπλα στην αποκλειστική Δραστηριότητα δεν υπόκεινται στην ευθύνη του Συνεργάτη, ούτε σχετίζονται με την πλατφόρμα.

                Διευκρινίζεται επίσης ότι η xtremegreece δεν διαθέτει τα τεχνικά μέσα για να επαληθεύσει εάν ο Πελάτης ή ο Συμμετέχων έχει την καλή υγεία και φυσική κατάσταση, την εμπειρία, την άδεια, το πιστοποιητικό ή το επίπεδο που επαρκεί για την εκτέλεση μιας Δραστηριότητας.

                Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ρητά ότι οι Πελάτες και οι Συμμετέχοντες θα συμμετέχουν στις Δραστηριότητες με δική τους ευθύνη, λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου, της υγείας και της φυσικής τους κατάστασης, της εμπειρίας, των ορίων και των κινδύνων που ενυπάρχουν στη συμμετοχή σε μια «επικίνδυνη» αθλητική δραστηριότητα .

                Για το σκοπό αυτό, ούτε οι Συνεργάτες ούτε φυσικά η πλατφόρμα θα ευθύνονται για τραυματισμούς, ατυχήματα ή θανάτους κατά την εκτέλεση μιας Δραστηριότητας. Οι χρήστες και κατ’ επέκταση και οι συμμετέχοντες δηλώνουν υπεύθυνα, ότι δεν διατηρούν καμία απαίτηση ή αξίωση απέναντι στην ιστοσελίδα και την πλατφόρμα, σε σχέση με την εκτέλεση της δραστηριότητας η το κατάλυμα που επιλέγουν και παραιτούνται εκ των προτέρων από κάθε τέτοια, έχοντας οι ίδιοι προσωπικά την αποκλειστική ευθύνη.

                Οι πελάτες ενημερώνονται για την υποχρέωση, τόσο για τους ίδιους όσο και για όλους τους Συμμετέχοντες, να είναι σωστά ασφαλισμένοι για φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κατά την εκτέλεση αθλητικών δραστηριοτήτων. Διευκρινίζεται ότι οι δραστηριότητες που προσφέρονται στην πλατφόρμα xtremegreece, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, δεν περιλαμβάνουν ασφάλιση.

Είναι ευθύνη κάθε συμμετέχοντος να εξασφαλίσει ότι η ασφαλιστική του κάλυψη είναι επαρκής

 

 1. Πνευματικά Δικαιώματα

                Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του www.xtremegreece.gr και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο www.xtremegreece.gr ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. Εργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στο wwwxtremegreece.gr έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

 

 1. Άδεια Χρήσης

                Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά του. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

 1. Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου

                Η www.xtremegreece.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε (ούτε καν από αμέλεια) για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του δικτυακού τόπου. Περιεχόμενο κι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για αποκαστάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/ επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της. Τα παράπονα ή οι αξιώσεις σχετικά με δραστηριότητες ή καταλύματα θα διεκπεραιωθούν από τον συνεργάτη / πάροχο. Η Xtreme Greece O.E δεν φέρει καμία ευθύνη και αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τέτοια παράπονα, αξιώσεις και υποχρεώσεις.

 

 1. Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών

                Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες / επισκέπτες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης μας.

 

 1. Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες

                Η www.xtremegreece.gr δίνει στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύουν στο δικτυακό τόπο δικό τους περιεχόμενο, ή να παραπέμπουν σε δικό τους περιεχόμενο δημοσιευμένο σε άλλους δικτυακούς τόπους. Δικαιούμαστε ωστόσο να ελέγχουμε το περιεχόμενο αυτό και να εμποδίζουμε τη δημοσίευση υλικό παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εμπρηστικού, εκβιαστικού, πορνογραφικού ή ο,τιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψή μας δικαιούμαστε να το αφαιρέσουμε χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση Οι χρήστες από την πλευρά τους μας αναγνωρίζουν το δικαίωμα να ελέγχουμε και να εγκρίνουμε το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στο δικτυακό τόπο. Το www.xtremegreece.gr έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχει, εγκρίνει, απορρίπτει ή διαγράφει περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο και οι αποφάσεις αυτές σε ουδεμία διαδικασία επανελέγχου υπόκεινται. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε ή να αρνούμαστε τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα (φυσικών ή νομικών) προσώπων καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα προσώπων.

 

Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα πως:

                Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει περιεχόμενο στην ιστοσελίδα, που δεν περιλαμβάνει ή δεν παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. Απαλλάσσει τον δικτυακό τόπο και τον φορέα του από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβή και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας της δημοσίευσης στον δικτυακό τόπο του περιεχομένου που έχει υποβάλει. Κάθε πρόσωπο που «φωτογραφίζεται» στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του. Έχει όλες τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση κάθε δικαιώματος περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο που υποβάλλει.

                Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση το www.xtremegreece.gr ή οι συνεργάτες του και οι σχετιζόμενες με αυτό εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτό, οι διευθυντές, μέτοχοι ή εκπρόσωποί του δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, του δίνεται η δυνατότητα να το αφαιρέσει μόνος του ή οφείλει να μας ενημερώσει χρησιμοποιώντας το email επικοινωνίας που υπάρχει στον δικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο θα αποσυρθεί εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.

                Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους, παραχωρώντας παράλληλα στο δικτυακό τόπο το δικαίωμα απεριόριστης, χωρίς αντίτιμο άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο, που δεν παραβιάζει το ηθικό τους δικαίωμα. 

 

 10.Σύνδεσμοι (Links)

 

                Όπως είναι ευνόητο δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω «δεσμών» (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

 

                    Οποιαδήποτε δημιουργία συνδέσμων προς τον Ιστότοπο, πλαισιώνοντας τον Ιστότοπο και γενικότερα οποιαδήποτε χρήση ενός στοιχείου συνιστώσας του Δικτυακού Τόπου θα υπόκειται σε προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της xtremegreece και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή κατά την αποκλειστική κρίση της .

Η xtremegreece διατηρεί το δικαίωμα να (i) ζητήσει τη διαγραφή οποιουδήποτε συνδέσμου με τον Ιστότοπο που δεν έχει ή δεν είναι πλέον εξουσιοδοτημένος και (ii) να ζητήσει αποζημίωση ως αποζημίωση για τη ζημία που προέκυψε από αυτό.

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που κατευθύνονται σε άλλες τοποθεσίες Internet ή σε άλλες πηγές Internet. Εφόσον η xtremegreece δεν μπορεί να ελέγξει τέτοιους δικτυακούς τόπους ή εξωτερικές πηγές, δεν ευθύνεται για τη διάθεση αυτών των τοποθεσιών και πηγών και δεν φέρει ευθύνη για τη λειτουργία, το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορίες ή δεδομένα διαθέσιμα σε ή από τέτοιους ιστότοπους ή από εξωτερικές πηγές.

Η δημιουργία τέτοιων συνδέσμων δεν σημαίνει ότι η xtremegreece χορηγεί ή συνιστά τον εν λόγω συνδεδεμένο ιστότοπο ή ότι είναι συνδεδεμένη με αυτήν.

Επιπλέον, η xtremegreece δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια, πραγματική ή φερόμενη, μετά ή σε σχέση με τη χρήση ή την εμπιστοσύνη του περιεχομένου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που διατίθενται σε τέτοιους ιστότοπους ή εξωτερικές πηγές.

 

          11.Πολιτική Απορρήτου

                H xtremegreece ασχολείται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της. Δεδμεύεται να παρέχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας για τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με το Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

                Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι χρήστες μπορούν επίσης να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr

 

                Α. Δικαιώματα Χρηστών

                Η xtremegreece θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια επισκέψεων χρηστών στην Ιστοσελίδα και κατά τη χρήση των υπηρεσιών της. Οι χρήστες ενημερώνονται ότι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα: μπορούν να ενημερώνονται και να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η xtremegreece σχετικά με αυτούς.
 • Δικαίωμα ενημέρωσης των Προσωπικών τους Δεδομένων: να ζητήσουν να τροποποιηθούν ή να ενημερωθούν τα προσωπικά τους δεδομένα όταν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης των Προσωπικών τους Δεδομένων: να ζητήσουν να διακοπεί προσωρινά ή μόνιμα η επεξεργασία όλων ή ορισμένων προσωπικών τους δεδομένων.
 • Δικαίωμα να αντιταχθούν στη χρήση των Προσωπικών τους Δεδομένων: να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων όταν δεν υπάρχει πλέον ανάγκη επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα αντικρούσεως στο Άμεσο μάρκετινγκ: να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς άμεσης μάρκετινγκ.
 • Δικαίωμα μεταφοράς των Προσωπικών τους Δεδομένων: να ζητήσουν ένα αντίγραφο των προσωπικών τους δεδομένων σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή και το δικαίωμα να μεταδώσουν αυτά τα προσωπικά δεδομένα για χρήση σε υπηρεσία άλλου μέρους.
 • Δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών τους Δεδομένων: να ζητήσουν να διαγαφούν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Όλα τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν:

 • απευθείας στο λογαριασμό του χρήστη.
 • με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη διεύθυνση: info@xtremegreece.gr, όπου θα επισυνάπτεται αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

 

                Β. Συλλογή Cookies των προσωπικών δεδομένων.

                Η xtremegreece είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία που διεξάγει σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει στην Ιστοσελίδα και ηλεκτρονική πλατφόρμα.

                Η xtremegreece θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια επισκέψεων χρηστών στην Ιστοσελίδα και κατά τη χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας. Ειδικότερα:

 • όταν ένας Πελάτης δημιουργεί ένα λογαριασμό χρήστη: Περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμο και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • όταν ο Πελάτης κάνει κράτηση για μια Δραστηριότητα/κατάλυμα: Περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, διεύθυνση (μερική ή ολική), αριθμό τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας και άλλες πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης. Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες για άλλα άτομα, και σε αυτή την περίπτωση, πρέπει προγενέστερα να λάβουν οι χρήστες τη συγκατάθεση άλλων ατόμων πριν δώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Συνεπώς με την εισφορά των στοιχείων αυτών τεκμαίρεται η συγκατάθεσή τους.
 • Κατά την εγγραφή για λήψη ενημερωτικού υλικού: Περιλαμβάνονται ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

                Γ. Χρήση των Προσωπικών Δεδομένων.

                Η  xtremegreece θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή χρήση της ιστοσελίδας και της πλατφόρμας, καθώς και να διασφαλιστεί ότι η Υπηρεσία χρησιμοποιείται σωστά σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Χρήσης.
 • για δραστηριότητες διεξαγωγής ερευνών μάρκετινγκ που διεξάγονται από την xtremegreece, εκτός εάν ο Χρήστης εκφράσει την αντίθεσή του, ή για ενέργειες προβολής μάρκετινγκ που διεξάγονται από τρίτους, αν οι Χρήστες έχουν συναινέσει σε αυτές. Σε αυτή την περίπτωση, οι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν τις προτιμήσεις τους οποιαδήποτε στιγμή πηγαίνοντας στον προσωπικό τους λογαριασμό χρήστη.
 • στις περιπτώσεις παραβίασης ενός κανονισμού εάν μια αρχή υποβάλει τεκμηριωμένο αίτημα σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς.
 • για σκοπούς εσωτερικής διοίκησης και ελέγχου ποιότητας.

                Τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες, ιδίως με την περιήγηση στον ιστότοπο ή μέσω των τομέων εγγραφής που υπάρχουν στον ιστότοπο, απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του αιτήματος και τη χρήση της υπηρεσίας, εκτός εάν η ένδειξη "προαιρετική" αναφέρεται στη σχετική φόρμα.

                                Οι αποδέκτες τέτοιων δεδομένων είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες της xtremegreece, οι εταίροι πληρωμών και οι εμπορικοί εταίροι.

                H xtremegreece θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά  δεδομένα μόνο με νόμιμο τρόπο. Συνηθέστερα, θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • όπου πρέπει να εκτελεστεί η σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί ή έχει ήδη συναφθεί.
 • όπου χρειάζεται για τα νόμιμα συμφέροντά της xtremegreece (ή τρίτου συμβαλλόμενου μέρους) και όταν τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματα των Χρηστών δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.
 • με τη συγκατάθεση των χρηστών
 • όπου πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

 

                Η xtremegreece μπορεί να μοιράζεται τα προσωπικά  δεδομένα με άλλα μέρη, όπως οι Συνεργάτες πάροχοι δραστηριοτήτων και καταλυμάτων. Παρέχουμε στους Συνεργάτες μας μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες. Συνιστούμε να ελέγχουν πάντα οι Χρήστες την πολιτική απορρήτου του Συνεργάτη παρόχου δραστηριοτήτων για να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο ο Συνεργάτης μπορεί να διατηρήσει ή χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα.

                Η xtremegreece θα διατηρήσει τα προσωπικά  δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθησαν, μεταξύ άλλων για την ικανοποίηση οποιασδήποτε νομικής ή λογιστικής ανάγκης κλπ. Για να προσδιοριστεί η  κατάλληλη περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων, εξετάζεται η ποσότητα, η φύση και η ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, ο πιθανός κίνδυνος βλάβης των προσωπικών δεδομένων από πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένου χρήστη ή αποκάλυψη, ο σκοπός για τον οποίον γίνεται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και αν μπορούν να επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί με άλλα μέσα και οι ισχύουσες νομικές διατάξεις.

 

                Δ. Συλλογή Cookies

                Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα, είναι δυνατή η εγκατάσταση cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (στο εξής "cookies") στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη.

                Συγκεκριμένα, αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την περιήγηση του Χρήστη.

                Ο σκοπός των cookies που χρησιμοποιεί η xtremegreece είναι να παρέχει, μεταξύ άλλων, την περιήγηση στην ιστοσελίδα και τη χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας.

Τα cookies που μπορούν να τοποθετηθούν στο τερματικό του χρήστη κατά την περιήγηση στον ιστότοπο έχουν διάφορες λειτουργίες:

 • Τα αυστηρά απαιτούμενα cookies είναι απαραίτητα για τη χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας.
 • Τα λειτουργικά cookies αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση της περιήγησης στο Διαδίκτυο και στη χρήση των Υπηρεσιών.
 • Τα cookies διαφήμισης προβλέπουν την προσφορά στόχευσης διαφημίσεων στους χρήστες, καθώς και τον περιορισμό του αριθμού των φορών που ένας χρήστης βλέπει μια διαφήμιση ή για να μετρήσει την αποτελεσματικότητα μιας διαφημιστικής καμπάνιας.
 • Τα cookies Συνεργατών παροχής δραστηριοτήτων επιτρέπουν στην Εταιρεία να παρακολουθεί τις ενέργειες σε συνδέσμους Συνεργατών προκειμένου να διαχειρίζεται τη σχέση της με τους εν λόγω Συνεργάτες.
 • Τα στατιστικά cookies επιτρέπουν στην xtremegreece να μετρήσει το κοινό για όλο ή μέρος της Ιστοσελίδας και έτσι να δημιουργήσει στατιστικά στοιχεία, όγκους και προέλευση επισκεπτών.

                Επιπλέον, η xtremegreece εγκαθιστά εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης στις σελίδες του ιστότοπου, επιτρέποντας στους χρήστες να μοιράζονται περιεχόμενο με άλλα άτομα.

                Τέτοιες εφαρμογές ενδέχεται να επιτρέπουν στο κοινωνικό δίκτυο να αναγνωρίζει έναν χρήστη ακόμη και αν ο εν λόγω χρήστης δεν έχει χρησιμοποιήσει το αντίστοιχο κουμπί κοινωνικού δικτύου εάν ο εν λόγω λογαριασμός χρήστη με το σχετικό κοινωνικό δίκτυο είναι ανοιχτός. Δεδομένου ότι η xtremegreece δεν ελέγχει τέτοιες εφαρμογές ή υπηρεσίες, συνιστάται στους χρήστες να εξοικειωθούν με τις πολιτικές εμπιστευτικότητας τέτοιων τρίτων, ιδίως προκειμένου να αναλάβουν κατάλληλες ενέργειες.

                Οι χρήστες ενδέχεται να αντιταχθούν στην εγκατάσταση και εγγραφή cookie ή να διαμορφώσουν το πρόγραμμα περιήγησής τους έτσι ώστε να ανακοινώνει πότε λήγουν τα cookies και ζητά από τον χρήστη την άδεια για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

                Ωστόσο, οι χρήστες ενημερώνονται ότι ορισμένες απαραίτητες λειτουργίες του ιστότοπου ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται ή θα λειτουργούν σε κατάσταση υποβάθμισης εάν οι χρήστες αρνούνται την εγκατάσταση του cookie.

 

                Ε. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

                Η xtremegreece εφαρμόζει διαδικασίες ασφαλείας για να βοηθήσει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στα συστήματά της. Για παράδειγμα, η xtremegreece περιορίζει την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους οι οποίοι, με εύλογα πρότυπα, το χρειάζονται. Η xtremegreece θα χρησιμοποιεί επίσης διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

                Παρόλα αυτά, εφιστάται η προσοχή των χρηστών στο γεγονός, ότι παρόλο που η xtremegreece έχει χρησιμοποιήσει κατάλληλους τεχνικούς και οργανωτικούς πόρους για να εξασφαλίσει προστασία από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και έναντι κάθε απώλειας, ζημιάς ή τυχαίας καταστροφής της, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια τέτοιων προσωπικών δεδομένων.

                Επιπλέον σε σχέση με τα ανωτέρω θα πρέπει και οι χρήστες να χρησιμοποιούν στον εξοπλισμό τους συστήματα και προγράμματα ασφαλείας για να υπάρχει διασφάλιση της όλης διαδικασίας και από την πλευρά τους, με δεδομένο βέβαια, ότι  και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει κανένας τρόπος να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια.

                    Ακυρότητα μέρους του παρόντος δεν συνεπάγεται ακυρότητα συνολικά, παρά μόνο του τμήματος εκείνου που θεωρείται ή είναι άκυρο και οι υπόλοιποι όροι παραμένουν ισχυροί. Επιπλέον στην περίπτωση αυτή η xtremegreece δεσμεύεται να αντικαταστήσει το συντομότερο δυνατόν τέτοιο τυχόν όρο με άλλον παρόμοιο, με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, προς την κατεύθυνση της ομαλής λειτουργίας της πλατφόρμας και της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των χρηστών της.

 

12.Πολιτική Ακύρωσης Κρατήσεων για δραστηριότητες και ταξίδια (την εκάστοτε πολιτική, την επιλέγει ο συνεργάτης ανά δραστηριότητα/ταξίδι)

 

Ακύρωση από τον Πελάτη

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα xtremegreece.gr λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ σας (του τελικού χρήστη) και των παρόχων - Συνεργατών. Επομένως, όταν κάνετε κράτηση μιας δραστηριότητας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας xtremegreece.gr, κάνετε κράτηση απευθείας με τον πάροχο- Συνεργάτη με απώτερο σκοπό πάντα να σας προμηθεύσουμε με τη μεγαλύτερη επιλογή δραστηριοτήτων και την καλύτερη εμπειρία κρατήσεων!

Το ίδιο ισχύει και για το δίκτυο των παρόχων- Συνεργατών μας. Για να αποφευχθούν οι ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, οι οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύουν σημαντικές απώλειες για τους  Συνεργάτες μας, κάθε ένας από αυτούς επιλέγει την πολιτική ακύρωσης που θεωρεί κατάλληλη για τις δραστηριότητές τους.

Επομένως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις περιγραφές δραστηριοτήτων, κάθε δραστηριότητα αποδίδεται σε μία από τις ακόλουθες τρείς πολιτικές ακύρωσης:

 

Ευέλικτο 
 • Ακύρωση 5 ημερών (ή περισσότερο) πριν από την ημέρα της δραστηριότητας: Πλήρης επιστροφή χρημάτων

 • Ακύρωση μεταξύ 4-2 ημερών πριν από την
   ημέρα δραστηριότητας: επιστροφή 50%
 • Ακύρωση 48 ώρες πριν από την ημέρα της δραστηριότητας: Καμία επιστροφή χρημάτων


Μέτρια 

 • Ακύρωση έως και 12 ημέρες (ή περισσότερο) πριν από την ημέρα της δραστηριότητας: Πλήρης επιστροφή χρημάτων
 • Ακύρωση μεταξύ 11-5 ημερών πριν από την ημέρα της δραστηριότητας: επιστροφή 50%
 • Ακύρωση 4 ημέρες (ή λιγότερο) πριν από την ημέρα της δραστηριότητας: Καμία επιστροφή χρημάτων


Αυστηρή   (συνήθως αφορά δραστηριότητες από πέντε μέρες ή και περισσότερες)

 • Ακύρωση έως 30 ημέρες (ή περισσότερο) πριν από την ημέρα της δραστηριότητας: Πλήρης επιστροφή χρημάτων
 • Ακύρωση μεταξύ 29-12 ημερών πριν από την ημέρα της δραστηριότητας: επιστροφή 50%
 • Ακύρωση 11 ημερών (ή λιγότερο) πριν από την ημέρα της δραστηριότητας: Καμία επιστροφή χρημάτων

 Σημαντικό: Σε μερικές δραστηριόητες/ταξίδια, δύναται ο κάθε συνεργάτης/πάροχος να έχει την δική του πολιτική ακύρωσης, η οποία και θα αναγράφεται σε κάθε δραστηριότητα/ταξίδι

 

                    Εάν ο πελάτης δεν εμφανιστεί στον Συνεργάτη και την προκαθορισμένη τοποθεσία κατά την ημερομηνία και ώρα  εκτέλεσης της δραστηριότητας, ο Συνεργάτης θα ενημερώσει  για την μη εμφάνιση του Πελάτη την ηλεκτρονική πλατφόρμα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) εντός 24 ωρών από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης της δραστηριότητας. Την ως άνω περίπτωση την αντιμετωπίζουν τα μέρη σαν να είχε εμφανιστεί ο πελάτης και είχε εκτελεστεί η δραστηριότητα.

 

                    Σε περίπτωση που πελάτης ζητήσει αλλαγή στις προγραμματισμένες ημερομηνίες μιας δραστηριότητας, εάν αυτή η τροποποίηση είναι δυνατή (αυτό θα εξαρτηθεί από τη δραστηριότητα). Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@xtremegreece.gr . Θα επικοινωνήσουμε με τον Συνεργάτη για να δούμε κατά πόσον είναι εφικτή μια τέτοια τροποποίηση για λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που η αίτηση τροποποίησης γίνει δεκτή από τον Συνεργάτη, θα εκδοθεί και θα σας αποσταλεί νέα σύνοψη κράτησης.

Ωστόσο, τονίζουμε, ότι αφενός οι Συνεργάτες δεν είναι υποχρεωμένοι να δέχονται αλλαγές ημερομηνιών ή χρονοδιαγραμμάτων, αφετέρου μπορεί να μην είναι δυνατόν να γίνει τέτοια αλλαγή για πολλούς λόγους που δεν μπορούν να προβλεφθούν όλοι τώρα. Αυτά τα αιτήματα, εφόσον γίνονται αποδεκτά, ενδέχεται να υπόκεινται σε κάποια τυχόν επιπλέον χρέωση σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις των Συνεργατών.

Εάν η αίτηση τροποποίησης απορριφθεί, το αίτημά σας θα αντιμετωπιστεί ως ακύρωση σύμφωνα με την παραπάνω πολιτική.

Προσπαθήστε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τον Συνεργάτη το συντομότερο δυνατό αν δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε τη δραστηριότητα την καθορισμένη ημερομηνία. Οι Συνεργάτες και η xtremegreece θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να βρουν την καλύτερη λύση για να ανανεώσετε ή να αναβάλλετε τη δραστηριότητά σας.

 Πολιτική Ακύρωσης Κρατήσεων για τα καταλύματα (την εκάστοτε πολιτική, την επιλέγει ο συνεργάτης)

Το κάθε κατάλυμα-συνεργάτης, μπορεί να έχει την πολιτική ακύρωσης την οποία επιλέγει για το κάθε κατάλυμα, η οποία πολιτική ακύρωσης αναγράφεται σε εμφανή σημείο σε κάθε σελίδα καταλύματος στην ιστοσελίδα xtremegreece.gr, ξεχωριστά.

Ακύρωση από τον Συνεργάτη

        Οι Συνεργάτες δεσμεύονται να παρέχουν τiς Δραστηριότητες/καταλύματα που κρατούν οι Πελάτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι Συνεργάτες μπορούν να ακυρώσουν την εκτέλεση μιας δραστηριότητας/καταλύματος μόνο εάν οι συνθήκες καθιστούν την εκτέλεση της δραστηριότητας αδύνατη ή επικίνδυνη (π.χ. λόγω καιρικών συνθηκών ή Ανωτέρας Βίας).

Οι συνεργάτες θα ενημερώνουν σε τέτοια περίπτωση την πλατφόρμα το συντομότερο δυνατόν, σε κάθε περίπτωση 8 τουλάχιστον ώρες  πριν την εκτέλεση της δραστηριότητας, ή 24 ωρών εάν αφορά κατάλυμα, ώστε να ενημερώνεται εγκαίρως και ο πελάτης. Στην περίπτωση αυτή ο Συνεργάτης συνεννοείται με τον πελάτη και καθορίζουν  άλλη ημέρα ή/και τοποθεσία κλπ για την εκτέλεση της δραστηριότητας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση για τον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί η δραστηριότητα ή να πραγματοποιηθεί η διανυκτέρευση τότε επιστρέφεται στον πελάτη το χρηματικό ποσό που κατέβαλε, αφαιρουμένων  των εξόδων για την επιστροφή των χρημάτων.

 13. Δικαιοδοσία – Αρμοδιότητα – Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.