Πολιτική ακύρωσης

Πολιτική Ακύρωσης Κρατήσεων για δραστηριότητες και ταξίδια (την εκάστοτε πολιτική, την επιλέγει ο συνεργάτης ανά δραστηριότητα/ταξίδι)

 

Ακύρωση από τον Πελάτη

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα xtremegreece.gr λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ σας (του τελικού χρήστη) και των παρόχων - Συνεργατών. Επομένως, όταν κάνετε κράτηση μιας δραστηριότητας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας xtremegreece.gr, κάνετε κράτηση απευθείας με τον πάροχο- Συνεργάτη με απώτερο σκοπό πάντα να σας προμηθεύσουμε με τη μεγαλύτερη επιλογή δραστηριοτήτων και την καλύτερη εμπειρία κρατήσεων!

Το ίδιο ισχύει και για το δίκτυο των παρόχων- Συνεργατών μας. Για να αποφευχθούν οι ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, οι οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύουν σημαντικές απώλειες για τους  Συνεργάτες μας, κάθε ένας από αυτούς επιλέγει την πολιτική ακύρωσης που θεωρεί κατάλληλη για τις δραστηριότητές τους.

Επομένως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις περιγραφές δραστηριοτήτων, κάθε δραστηριότητα αποδίδεται σε μία από τις ακόλουθες τρείς πολιτικές ακύρωσης:

 

Ευέλικτο 
 • Ακύρωση 5 ημερών (ή περισσότερο) πριν από την ημέρα της δραστηριότητας: Πλήρης επιστροφή χρημάτων

  • Ακύρωση μεταξύ 4-2 ημερών πριν από την
     ημέρα δραστηριότητας: επιστροφή 50%
  • Ακύρωση 48 ώρες πριν από την ημέρα της δραστηριότητας: Καμία επιστροφή χρημάτων


Μέτρια 

  • Ακύρωση έως και 12 ημέρες (ή περισσότερο) πριν από την ημέρα της δραστηριότητας: Πλήρης επιστροφή χρημάτων
  • Ακύρωση μεταξύ 11-5 ημερών πριν από την ημέρα της δραστηριότητας: επιστροφή 50%
  • Ακύρωση 4 ημέρες (ή λιγότερο) πριν από την ημέρα της δραστηριότητας: Καμία επιστροφή χρημάτων


Αυστηρή   (συνήθως αφορά δραστηριότητες από πέντε μέρες ή και περισσότερες)

  • Ακύρωση έως 30 ημέρες (ή περισσότερο) πριν από την ημέρα της δραστηριότητας: Πλήρης επιστροφή χρημάτων
  • Ακύρωση μεταξύ 29-12 ημερών πριν από την ημέρα της δραστηριότητας: επιστροφή 50%
  • Ακύρωση 11 ημερών (ή λιγότερο) πριν από την ημέρα της δραστηριότητας: Καμία επιστροφή χρημάτων

 Σημαντικό: Σε μερικές δραστηριόητες/ταξίδια, δύναται ο κάθε συνεργάτης/πάροχος να έχει την δική του πολιτική ακύρωσης, η οποία και θα αναγράφεται σε κάθε δραστηριότητα/ταξίδι

 

                    Εάν ο πελάτης δεν εμφανιστεί στον Συνεργάτη και την προκαθορισμένη τοποθεσία κατά την ημερομηνία και ώρα  εκτέλεσης της δραστηριότητας, ο Συνεργάτης θα ενημερώσει  για την μη εμφάνιση του Πελάτη την ηλεκτρονική πλατφόρμα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) εντός 24 ωρών από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης της δραστηριότητας. Την ως άνω περίπτωση την αντιμετωπίζουν τα μέρη σαν να είχε εμφανιστεί ο πελάτης και είχε εκτελεστεί η δραστηριότητα.

 

                    Σε περίπτωση που πελάτης ζητήσει αλλαγή στις προγραμματισμένες ημερομηνίες μιας δραστηριότητας, εάν αυτή η τροποποίηση είναι δυνατή (αυτό θα εξαρτηθεί από τη δραστηριότητα). Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@xtremegreece.gr . Θα επικοινωνήσουμε με τον Συνεργάτη για να δούμε κατά πόσον είναι εφικτή μια τέτοια τροποποίηση για λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που η αίτηση τροποποίησης γίνει δεκτή από τον Συνεργάτη, θα εκδοθεί και θα σας αποσταλεί νέα σύνοψη κράτησης.

Ωστόσο, τονίζουμε, ότι αφενός οι Συνεργάτες δεν είναι υποχρεωμένοι να δέχονται αλλαγές ημερομηνιών ή χρονοδιαγραμμάτων, αφετέρου μπορεί να μην είναι δυνατόν να γίνει τέτοια αλλαγή για πολλούς λόγους που δεν μπορούν να προβλεφθούν όλοι τώρα. Αυτά τα αιτήματα, εφόσον γίνονται αποδεκτά, ενδέχεται να υπόκεινται σε κάποια τυχόν επιπλέον χρέωση σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις των Συνεργατών.

Εάν η αίτηση τροποποίησης απορριφθεί, το αίτημά σας θα αντιμετωπιστεί ως ακύρωση σύμφωνα με την παραπάνω πολιτική.

Προσπαθήστε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τον Συνεργάτη το συντομότερο δυνατό αν δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε τη δραστηριότητα την καθορισμένη ημερομηνία. Οι Συνεργάτες και η xtremegreece θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να βρουν την καλύτερη λύση για να ανανεώσετε ή να αναβάλλετε τη δραστηριότητά σας.

 

 Πολιτική Ακύρωσης Κρατήσεων για τα καταλύματα (την εκάστοτε πολιτική, την επιλέγει ο συνεργάτης)

Το κάθε κατάλυμα-συνεργάτης, μπορεί να έχει την πολιτική ακύρωσης την οποία επιλέγει για το κάθε κατάλυμα, η οποία πολιτική ακύρωσης αναγράφεται σε εμφανή σημείο σε κάθε σελίδα καταλύματος στην ιστοσελίδα xtremegreece.gr, ξεχωριστά.

 

Σε περίπτωση που πελάτης ζητήσει αλλαγή στις προγραμματισμένες ημερομηνίες των διανυκτερεύσεων στο κατάλυμα, εάν αυτή η τροποποίηση είναι δυνατή (αυτό θα εξαρτηθεί από το κατάλυμα). Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@xtremegreece.gr . Θα επικοινωνήσουμε με τον Συνεργάτη για να δούμε κατά πόσον είναι εφικτή μια τέτοια τροποποίηση για λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που η αίτηση τροποποίησης γίνει δεκτή από τον Συνεργάτη, θα εκδοθεί και θα σας αποσταλεί νέα σύνοψη κράτησης.

Ωστόσο, τονίζουμε, ότι αφενός οι Συνεργάτες δεν είναι υποχρεωμένοι να δέχονται αλλαγές ημερομηνιών ή χρονοδιαγραμμάτων, αφετέρου μπορεί να μην είναι δυνατόν να γίνει τέτοια αλλαγή για πολλούς λόγους που δεν μπορούν να προβλεφθούν όλοι τώρα. Αυτά τα αιτήματα, εφόσον γίνονται αποδεκτά, ενδέχεται να υπόκεινται σε κάποια τυχόν επιπλέον χρέωση σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις των Συνεργατών.

Εάν η αίτηση τροποποίησης απορριφθεί, το αίτημά σας θα αντιμετωπιστεί ως ακύρωση σύμφωνα με την παραπάνω πολιτική.

Προσπαθήστε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τον Συνεργάτη το συντομότερο δυνατό. Οι Συνεργάτες και η xtremegreece θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να βρουν την καλύτερη λύση για να ανανεώσετε ή να αναβάλλετε τη διαμονή σας.